"ΕΜΠΟΔΙΟ" ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ" ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

 

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ "ΠΙΣΩ" ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ…

 

 

 ΑΘΗΝΑ: 16 ΜΑΪΟΥ 2018

Συνοπτικά: Βιώσιμη Απασχόληση μέσω Καινοτομιών

 

 • Το "Αναπτυξιακό Μοντέλο" της Ελλάδας πρέπει να βασίζεται στην Επιχειρηματικότητα και σε Ανθρώπινο Δυναμικό που θα αξιοποιούν και θα αφομοιώνουν γρήγορα τις Καινοτομίες και Νέες Τεχνολογίες.
 • Τα πολύ υψηλά ποσοστά Ανεργίας της Ελλάδας οφείλονται κυρίως στις αδυναμίες του Επιχειρηματικού Δυναμικού της να δημιουργεί προϊόντα υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, στη χαμηλή Διεθνή Ανταγωνιστικότητα, στο πολύ υψηλό Κόστος Δανεισμού και στις πολύ μεγάλες φορολογίες…
 • Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Καινοτομιών οι Περιφέρειες της Ελλάδας κατατάσσονται πλέον μεταξύ εκείνων με τις χειρότερες επιδόσεις (Περιφέρειες Ρουμανίας και Βουλγαρίας)…

Επιπλέον:

 • Η Ελληνική Οικονομία εμφανίζει τα δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα των "Μεσογειακών Οικονομιών" που συνδέονται με τα υψηλά ποσοστά Ανεργίας, το πολύ υψηλό Δημόσιο Χρέος και τους χαμηλούς βαθμούς ανάπτυξης Τεχνολογιών και Καινοτομιών…

Γενικά, οι Μεσογειακές Οικονομίες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία κλπ) "χάνουν τον Πόλεμο του Ανταγωνισμού" και της Βιώσιμης Απασχόλησης από:

 • τις "βόρειες χώρες" της ΕΕ που κάνουν μεγάλες Επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης και
 • τις "χώρες της Ανατολικής Ευρώπης" που εκσυγχρόνισαν τις Οικονομίες τους, ενώ δεν βαρύνονται με μεγάλα Δημόσια Χρέη ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν από τη διαχρονική πορεία των ποσοστών της Ανεργίας των χωρών μελών της ΕΕ σε σχέση και  με τους δείκτες επιδόσεων στους τομείς των Τεχνολογιών και Καινοτομιών.

 

1. Μακροχρόνιες τάσεις της Ανεργίας

 

Διαχρονικά πολλές χώρες κατάφεραν να μειώσουν κατά το 2017 την Ανεργία σε ποσοστά κάτω αυτών που είχαν το 2008, πριν από την έναρξη της μεγάλης κρίσης. Αντίθετα, η Ελλάδα ήταν η χώρα που πέτυχε τους υψηλότερους και χειρότερους ρυθμούς αύξησης της Ανεργίας μέσα στην τελευταία δεκαετία.

 

Ο παρατιθέμενος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 είναι αρκετά ενδεικτικός των εξελίξεων που κατεγράφησαν στους ρυθμούς μεταβολής της Ανεργίας μεταξύ των "28" της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των ετών 2017 και 2007:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

     

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΩΝ "28"  (ΣΕ %) ΜΕΤΑΞΥ 2008 - 2017 (Κατάταξη με βάση το ποσοστό της μεταβολής)

 

2008

2017

Μεταβ. 2017/ 2008

ΚΥΠΡΟΣ

3,7

11,1

200%

ΕΛΛΑΔΑ

7,7

21,4

178%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2,4

4,4

83%

ΔΑΝΙΑ

3,0

5,3

77%

ΙΤΑΛΙΑ

6,4

11,1

73%

ΙΣΠΑΝΙΑ

10,6

16,9

59%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

4,3

6,6

53%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

5,6

8,1

45%

ΑΥΣΤΡΙΑ

3,8

5,3

39%

ΚΡΟΑΤΙΑ

8,1

10,8

33%

ΓΑΛΛΙΑ

7,1

9,2

30%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

5,7

7,2

26%

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 19

7,3

8,9

22%

ΣΟΥΗΔΙΑ

5,1

6,0

18%

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

7,6

8,8

16%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

7,7

8,9

16%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

5,4

6,1

13%

ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ 28

6,7

7,5

12%

ΕΣΘΟΝΙΑ

5,2

5,7

10%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

4,9

5,3

8%

ΒΕΛΓΙΟ

6,8

7,0

3%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

6,3

6,4

2%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

9,2

7,9

-14%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

5,6

4,8

-14%

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

4,8

3,8

-21%

ΜΑΛΤΑ

4,9

3,6

-27%

ΠΟΛΩΝΙΑ

7,0

4,8

-31%

ΤΣΕΧΙΑ

4,3

2,8

-35%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

7,7

4,0

-48%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7,5

3,7

-51%

ΠΗΓΗ: EUROSTAT

 

 

 

 • Η Μεγάλη Ανεργία που έπληξε την Ευρώπη αρχίζει να υποχωρεί σταδιακά μετά το 2009 … Όμως κατά το 2017 ήταν ακόμη αυξημένη έναντι του 2008 κατά 12% στις χώρες της ΕΕ των "28" και 22% στις χώρες της Ευρωζώνης.
 • Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι ρυθμοί συμπίεσης της Ανεργίας - ως ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2008 και 2017 - είναι υψηλότεροι στις χώρες εκτός της Ευρωζώνης.

Παρά το γεγονός του υψηλότερου κόστους δανειοδότησης με βάση εθνικά νομίσματα σε σύγκριση με τα ευρω-επιτόκια, οι οικονομίες εκτός της Ευρωζώνης φαίνεται να διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία…

 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ότι, παρά τους πολύ υψηλότερους ρυθμούς που πετυχαίνουν οι αναδυόμενες χώρες (πχ Κίνα, Ινδία, Indonhs;iaΤουρκία, κλπ) σε σύγκριση με τις περισσότερο εκβιομηχανισμένες χώρες,εντούτοις οι τελευταίες - συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ΕΕ - εξασφαλίζουν βελτίωση των Δεικτών Ανεργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Γερμανίας που κατατάσσεται παγκοσμίως στην 5η θέση με βάση τις επιδόσεις της στον τομέα της Καινοτομίας και με τα ποσοστά Ανεργίας να κατατάσσονται πλέον κοντά στο 3,5%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στη 2η θέση παγκοσμίως στον τομέα επιδόσεων Καινοτομιών.

 

2. Οι καλλίτερες επιδόσεις κατά της Ανεργίας

 

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1 οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Κατά το 2017 συνολικά οκτώ (8) χώρες - μέλη της ΕΕ πέτυχαν να μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με αυτά που είχαν κατά το 2008. Είναι προφανές ότι οι "οκτώ" μπόρεσαν να αναδιαρθρώσουν τις οικονομικές δομές τους και να γίνουν περισσότερο διεθνώς Ανταγωνιστικές μέσα στην παγκοσμιούμενη διεθνή αγορά.

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι "οκτώ" υιοθέτησαν "αναπτυξιακά μοντέλα" που στήριξαν ενεργά τη Βιώσιμη Απασχόληση μέσα σε συνθήκες σταδιακής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Οικονομίας.

 • Η μεγάλη έως και συγκρατημένη μείωση της Ανεργίας σε συνολικά οκτώ χώρες συνέβαλε θετικά στην αύξηση της Συνολικής Ζήτησης, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της απορροφητικότητας των οικονομιών τους για εμπορεύματα και υπηρεσίες άλλων χωρών.
 • Μεταξύ των "28" της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία αναμφισβήτητα είναι η χώρα που κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών της Ανεργίας κατά 51% μέσα στη δεκαετία 2008 - 2017.

Η μεγάλη αυτή επιτυχία οφείλεται πρωτίστως στον πολύ υψηλό βαθμό Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Γερμανικής Οικονομίας κατακλύζοντας τη διεθνή αγορά με ολοένα και μεγαλύτερους όγκους εξαγωγών.

 • Πέντε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που πέρασαν στην Οικονομία της Αγοράς κατάφεραν μεταξύ 2008 και 2017 να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά της Ανεργίας: Ουγγαρία -48%, Τσεχία -35%, Πολωνία -31%, Ρουμανία -14% και Σλοβακία -14%.

Οι χώρες αυτές προχώρησαν σε μεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των βιομηχανικών και λοιπών τομέων τους διευρύνοντας την παραγωγική τους βάση και τα εξωτερικά ισοζύγια εμπορικών συναλλαγών και υπηρεσιών.

Οι μεγάλες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων προς αυτή την ομάδα χωρών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των Οικονομιών τους και στην αύξηση της Βιώσιμης Απασχόλησης.

 • Η Μεγάλη Βρετανία - στηριγμένη στη στερλίνα και στη μεγάλη εξειδίκευσή της στην παροχή διεθνών υπηρεσιών - κατάφερε να πετύχει μια συνολική μείωση των ποσοστών ανεργίας της κατά -21% μεταξύ 2008 και 2017. Στον τομέα των Καινοτομιών η Βρετανία κατατάσσεται στη 12η θέση παγκοσμίως με την ανεργία να βρίσκεται κοντά στο 3,8%.

 

 • Τέλος, η Μάλτα - μια νησιωτική χώρα και με άλλοτε "καθυστερημένη οικονομία" - πέτυχε μια εντυπωσιακή μείωση των ποσοστών Ανεργίας κατά -27% μεταξύ 2008 και 2017. Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη συνδέεται άμεσα με το υιοθετηθέν "μοντέλο" για παροχή σημαντικών φορολογικών κλπ διευκολύνσεων στους τομείς της ναυτιλίας, των διεθνών επενδύσεων κλπ.

 

3, Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ανεργία

 

Κατά το 2017 τρεις από τις μεγαλύτερες Οικονομίες της ΕΕ περιλαμβάνονταν μεταξύ των χωρών μελών με την υψηλότερη Ανεργία: Ισπανία (16,9%), Ιταλία (11,1%) και Γαλλία (9,2%).

Για τις τρεις αυτές χώρες  επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Η Ανεργία στις τρεις αυτές χώρες είναι επόμενο να επηρεάζει το μέσο επίπεδο της Ανεργίας κυρίως στην Ευρωζώνη (8,9%) και δευτερευόντως το ποσοστό της Ανεργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (με ποσοστό 7,5%).
 • Οι ρυθμοί μείωσης της Ανεργίας σε Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς που καταγράφονται σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η υστέρηση συνδέεται περισσότερο με τις "ανελαστικότητες" στην αγορά εργασίας, ύπαρξη αντιπαραγωγικών δομών και προβλημάτων στο τραπεζικό σύστημα (κυρίως της Ιταλίας).
 • Η Ιταλία εμφανίζεται να έχει ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό Δημόσιου Χρέους/ ΑΕΠ (131,8% στο 4ο τρίμηνο 2017), το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Ελλάδα (178,6%), ενώ στην 3η θέση βρίσκεται η Πορτογαλία με 125,7%.
 • Με βάση τους Δείκτες Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας (GCI) στον τομέα των Καινοτομιών για το 2017/2018 η παγκόσμια κατάταξη ήταν: Γαλλία 17η, Ιταλία 34η και Ισπανία 42η.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2

 

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ 2017

 

2008                    (σε %)

2017  (σε %)

Μεταβ. 2017/ 2008

ΕΛΛΑΔΑ

7,7

21,4

178%

ΙΣΠΑΝΙΑ

10,6

16,9

59%

ΙΤΑΛΙΑ

6,4

11,1

73%

ΚΥΠΡΟΣ

3,7

11,1

200%

ΚΡΟΑΤΙΑ

8,1

10,8

33%

ΓΑΛΛΙΑ

7,1

9,2

30%

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 19

7,3

8,9

22%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

7,7

8,9

16%

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

7,6

8,8

16%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

5,6

8,1

45%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

9,2

7,9

-14%

ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ 28

6,7

7,5

12%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

5,7

7,2

26%

ΒΕΛΓΙΟ

6,8

7,0

3%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

4,3

6,6

53%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

6,3

6,4

2%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

5,4

6,1

13%

ΣΟΥΗΔΙΑ

5,1

6,0

18%

ΕΣΘΟΝΙΑ

5,2

5,7

10%

ΔΑΝΙΑ

3,0

5,3

77%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

4,9

5,3

8%

ΑΥΣΤΡΙΑ

3,8

5,3

39%

ΠΟΛΩΝΙΑ

7,0

4,8

-31%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

5,6

4,8

-14%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2,4

4,4

83%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

7,7

4,0

-48%

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

4,8

3,8

-21%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7,5

3,7

-51%

ΜΑΛΤΑ

4,9

3,6

-27%

ΤΣΕΧΙΑ

4,3

2,8

-35%

ΠΗΓΗ: EUROSTAT

 

 

Επίσης:

 • Από τις επτά χώρες μέλη της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά Ανεργίας κατά το 2017 οι "τέσσερεις" είναι Μεσογειακές χώρες που έχουν περάσει τη "δοκιμασία των Μνημονίων": Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Πορτογαλία
 • Στο σύνολό τους οι μεσογειακές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Πορτογαλίας) έχουν αγροτικούς τομείς με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά που διαφέρουν από αυτούς των "βορείων χωρών" με ισχυρούς κτηνοτροφικούς τομείς και εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

4. "Μεγάλες ανισότητες" στις Καινοτομίες

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρατήρηση ότι, η Ελλάδα και οι λοιπές "μεσογειακές χώρες", που έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, εμφανίζονται να υστερούν σημαντικά από πλευράς Ανταγωνιστικότητας στις Καινοτομίες σε σύγκριση με τις "βόρειες χώρες" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συγκεκριμένα:

1. Με βάση τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (GCI) στον τομέα των Καινοτομιών την περίοδο 2017/2018 :

 • Οι αποκαλούμενες "βόρειες χώρες" Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία ήσαν στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ,
 • σε πολύ υψηλές θέσεις στον τομέα των Καινοτομιών ήσαν και οι σκανδιναβικές Δανία και Φινλανδία,
 • οι "μεγάλες χώρες" με "μεσογειακά χαρακτηριστικά Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία ήσαν - όπως ήδη αναφέρθηκε - στην παγκόσμια κατάταξη των Καινοτομιών στις θέσεις 17η, 34η και 42η, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από τις "βόρειες χώρες",
 • οι Τσεχία και Ουγγαρία στις θέσεις 36η και 64η της παγκόσμιας κατάταξης των Καινοτομιών,
 • Ελλάδα 75η θέση έναντι της 68ης της Βουλγαρίας και της 96ης θέσης της Ρουμανίας

 

2. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 για την  Ανταγωνιστικότητα των 275 Περιφερειών της ΕΕ (NUTS 2) στον τομέα των Καινοτομιών:

 • Στις πρώτες 10 θέσεις ήσαν Περιφέρειες από τη Δανία, Σουηδία (2), Βρετανία, Φινλανδία, Γερμανία (2) και Βέλγιο (3).
 • Η Περιφέρεια με τις καλλίτερες επιδόσεις της Ισπανίας βρέθηκε μόλις στην 30η θέση και της Ιταλίας στην …107η θέση του συνόλου των 275 Περιφερειών της ΕΕ… Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την πολύ έντονη "καθυστέρηση" των μεγάλων χωρών της Μεσογείου  στον τομέα των επιχειρηματικών Καινοτομιών, με αρνητικές συνέπειες για την Απασχόληση…

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 275 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΩΝ 28

144

ΑΤΤΙΚΗ

218

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

222

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

231

ΗΠΕΙΡΟΣ

235

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

241

ΚΡΗΤΗ

260

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

262

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

265

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

267

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

268

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

269

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

272

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΗ: European Commission "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

 

 

 • Μεταξύ των 10 Περιφερειών της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα των Καινοτομιών οι τέσσερις (4) είναι της Ελλάδας,  τέσσερις είναι της Ρουμανίας, 1 της Ισπανίας και άλλη μία της Βουλγαρίας.
 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στη χειρότερη θέση μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας στον τομέα των Καινοτομιών, παρά το γεγονός ότι από αυτήν περνούν οι πλέον μεγάλες οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες της χώρας.
 • Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών της Ελλάδας, γεγονός που εντυπωσιάζει, καθώς βρίσκεται πίσω από τις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νησιών…

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας ως «Καινοτομία» ορίζεται το νέο ή δραστικά βελτιωμένο (προϊόν – διαδικασία – υπηρεσία), που βρίσκει χρηστική εφαρμογή ή/και εμπορική επιτυχία μέσα στην εγχώρια ή/και (κυρίως) στη διεθνή αγορά. Εάν αυτό δεν συμβαίνει τότε αποτελεί βελτίωση, εφαρμογή καλών πρακτικών ή «εφεύρεση» και όχι Καινοτομία. Κατ' επέκταση «Επιχειρηματική Καινοτομία» χαρακτηρίζεται το σύνολο στρατηγικών επιλογών, ενεργειών και απαραίτητων προαπαιτούμενων μίας δεδομένης επιχείρησης (ή και ολόκληρου οικονομικού κλάδου) να καινοτομήσει, ώστε να αναπτύξει και προσφέρει προϊόν ή υπηρεσία ή διαδικασία/ τεχνογνωσία, η οποία έχει διεθνή ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Με δεδομένες τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια, η επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης της Απασχόλησης μέσα στα επόμενα χρόνια είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από Πολιτικές που θα στοχεύουν στην επίτευξη των εξής Στρατηγικών Στόχων:

 1. 1.    Κατά προτεραιότητα μείωση των φορολογικών βαρών για τις Επιχειρήσεις, ώστε να ενθαρρύνονται η ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών και η αύξηση του όγκου των Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 

 1. 2.    'Έμφαση στην ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη.

 

 1. 3.    Προώθηση κοινών δράσεων για συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα σε όφελος των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 

 1. 4.    Πολύπλευρη υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων κλπ για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών.

 

 1. 5.    Υλοποίηση προγραμμάτων για "Έξυπνες Πόλεις και Περιφέρειες" με έμφαση στην υποβοήθηση της Κατάρτισης των Πολιτών σε νέες Τεχνολογίες, Επιχειρηματικότητα κλπ. 

 

 1. 6.    Στροφή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Παιδείας στην προώθηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης, στην καλλιέργεια τις άμιλλας για συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες.

 

 1. 7.    Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και του επιστημονικού προσωπικού με έμφαση στις επιδόσεις τους στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης.

 

 1. 8.    Ιδιαίτερη επιμονή στην εφαρμογή Πολιτικών επανακατάρτισης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες των Επιχειρήσεων για θέσεις εργασίας που απαιτούν προηγμένες γνώσεις.

 ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

 δρ Οικονομολόγος,

www. forumegi.gr

__________________________________________________________________________________

ΕΛΛΑΔΑ: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ… 

 

ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2017…

 

ΟΙ "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Η Ελλάδα, δυστυχώς, βρίσκεται στην τελευταία θέση της Απασχόλησης μεταξύ του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα της  Eurostat για το 2017.

Η πολύ χαμηλή θέση στην οποία κατατάσσεται η Ελλάδα μεταξύ των "28" (προτελευταία μετά τη Ρουμανία…) με βάση την Ανταγωνιστικότητα στις Καινοτομίες φαίνεται ότι παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Απασχόλησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αντίθετα, χώρες - μέλη της Ένωσης με Πολιτικές ενεργού στήριξης των Καινοτομιών και των Ερευνών για Τεχνολογική Ανάπτυξη διαπιστώνεται ότι εξασφαλίζουν πολύ υψηλά ποσοστά Απασχόλησης.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα σχετικά στοιχεία της Eurostat προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 • Κατά το 2017, στο σύνολο του Πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών η Ελλάδα εμφανίζεται με το χαμηλότερο ποσοστό απασχολουμένων, μόλις 57,8%.

Όμως, στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απασχόληση - ως ποσοστό για Άνδρες και Γυναίκες μεταξύ 20-64 ετών - ανέβηκε σε νέα υψηλότερα επίπεδα, στο 72,2%.

 • Σουηδία (81,2%) και Γερμανία (78,6%) βρίσκονται στην κορυφή των χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, προφανώς επειδή οι δύο χώρες κατατάσσονται παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις πλέον τεχνολογικά προηγμένων.
 • Με βάση τα χαμηλότερα Απασχόλησης πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται το Λουξεμβούργο - από τους μεγαλύτερους διεθνείς "τραπεζικούς παραδείσους"… - αλλά και η Κροατία, Σλοβενία και Ρουμανία, χώρες που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση πέρασαν στην οικονομία της αγοράς…
 • Η εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετία έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που φθάνει το 82%!!! Η χώρα αυτή - με πληθυσμό ίσο περίπου με αυτόν της Ελλάδας - μόνιμα κατατάσσεται πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας με βάση τα στοιχεία του World Economic Forum…

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Εκείνο που εντυπωσιάζει από την τελευταία έρευνα της Eurostat για την Απασχόληση είναι τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά που κατέχουν οι Γυναίκες στην Ελλάδα…

Συγκεκριμένα:

 • Κατά το 2017 - στο σύνολο του Πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών - το ποσοστό των Ελληνίδων με Απασχόληση ήταν μόλις 48,0% στο γενικό σύνολο, όταν σε μέσα επίπεδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σχετικό ποσοστό ήταν 66,5%....
 • Εξίσου εντυπωσιακό με το χαμηλό ποσοστό των γυναικών με Απασχόληση στην Ελλάδα είναι αυτό των γυναικών στην Ιταλία που κατά το 2017 ήταν 52,5%...
 • Οι τεχνολογικά περισσότερο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πετύχει και καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά Απασχόλησης γυναικών: Σουηδία 79,8%, Γερμανία 75,2% και Δανία 73,5%...
 • Στο σύνολο των γυναικών με ηλικία 55-64 ετών το σύνολο των Ελληνίδων με απασχόληση ήταν μόλις… 28% - στην προτελευταία θέση μετά τη Μάλτα (με 26,3%) -  όταν ο μέσος όρος για τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 50,9%...

Τέλος, ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό των ανδρών στην Ελλάδα - ηλικίας 55-64 ετών - με Απασχόληση μόλις 49,6%, όταν το σχετικό ποσοστό στην Ένωση είναι 63,7%. Και σ΄αυτή την κατηγορία απασχολουμένων με βάση τα συγκεκριμένα όρια ηλικίας τα "πρωτεία" είναι στη Σουηδία με ποσοστό 78,4%.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός Συνολικής Απασχόλησης και Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας σε συνδυασμό με τις "καθυστερημένες δομές" της και τις περιορισμένες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη συνιστούν Πολύ Μεγάλους Κινδύνους για την:

 • επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών σε μακροχρόνιο ορίζοντα,
 • Βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος και
 • Δημοσιονομική Σταθερότητα.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Για την αντιμετώπιση των Μακροχρόνιων Κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Ελληνική Οικονομία και το Ασφαλιστικό σύστημα από τον πολύ χαμηλό βαθμό Απασχόλησης του  Δυναμικού προτείνονται:

 1. 1.    Αύξηση των Δαπανών και ενίσχυση των Πολιτικών για Επανακατάρτιση και περαιτέρω Εξειδίκευση των μη απασχολουμένων.
 2. 2.    Αύξηση των Δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογία ώστε να ενισχυθούν οι Καινοτόμες Δράσεις σε όφελος των Επιχειρήσεων.
 3. 3.    Περαιτέρω προώθηση της "ευελιξίας" στην Εγχώρια Αγορά Εργασίας, ώστε να αυξηθεί συνολικά το ποσοστό απασχολουμένων.
 4. 4.    Δημιουργία ενός περισσότερο "ελκυστικού περιβάλλοντος" για τις Επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για εκείνες που επενδύουν περισσότερο σε Καινοτόμες Δραστηριότητες.
 5. 5.    Στις πολιτικές ανάπτυξης "Έξυπνων Πόλεων και Περιφερειών" η Εκπαίδευση και η Επανακατάρτιση θα πρέπει να έχουν Πρωταρχικό Ρόλο.

 

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

δρ, Οικονομολόγος

______________________________________________________________

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ "ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

 

 

Η Ελληνική Οικονομία χάνει τον "πόλεμο των Καινοτομιών" και κινδυνεύει με περιθωριοποίηση στην Παγκόσμια Αγορά, χαμηλούς ρυθμούς Ανάπτυξης και παραμονή της Μακροχρόνιας Ανεργίας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 27η θέση στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας με βάση τον δείκτη  Regional Competitiveness Index. Μεταξύ των 10 Περιφερειών της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα των Καινοτομιών οι τέσσερις (4) είναι Ελληνικές,  τέσσερις (4) είναι της Ρουμανίας, μία (1) της Ισπανίας και άλλη μία (1) της Βουλγαρίας.

Με βάση την τελευταία κατάταξη του World Economic Forum (2018) και τους Δείκτες Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index - GCI) στο τομέα των Καινοτομιών η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 75η θέση μεταξύ 137 χωρών. Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες - άλλοτε "τριτοκοσμικές" - ξεπερνούν σήμερα την Ελλάδα με βάση τον δείκτη GCI για τις Καινοτομίες.

Από τους διάφορους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας μόνον αυτοί της Ποντοπόρου Ναυτιλίας και του Τουρισμού εμφανίζονται μόνιμα διεθνώς ανταγωνιστικοί. Για τους "παραδοσιακούς κλάδους" της Ελληνικής Οικονομίας, όπως είναι οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες τα προβλήματα παραμένουν συσσωρευμένα (αύξηση φορολογιών, εργοδοτικών εισφορών κλπ), ενώ είναι κοινή διαπίστωση ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν όχι μόνον μικρές σε μέγεθος αλλά και με μεγάλη υστέρηση στον τομέα των Καινοτομιών.

 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D), σε % του ΑΕΠ

 

2006

2015

2016

ΕΕ 28

1,76

2,04

2,03

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

1,80

2,14

2,13

ΣΟΥΗΔΙΑ

3,50

3,27

3,25

ΑΥΣΤΡΙΑ

2,36

3,05

3,09

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2,46

2,92

2,94

ΔΑΝΙΑ

2,40

2,96

2,87

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

3,34

2,90

2,75

ΒΕΛΓΙΟ

1,81

2,47

2,49

ΓΑΛΛΙΑ

2,05

2,27

2,25

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1,76

2,00

2,03

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

1,53

2,20

2,00

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

1,59

1,67

1,69

ΤΣΕΧΙΑ

1,23

1,93

1,68

ΙΤΑΛΙΑ

1,09

1,34

1,29

ΕΣΘΟΝΙΑ

1,12

1,49

1,28

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

0,95

1,24

1,27

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1,67

1,27

1,24

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

0,98

1,36

1,21

ΙΣΠΑΝΙΑ

1,17

1,22

1,19

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1,20

1,20

1,18

ΕΛΛΑΔΑ

0,56

0,97

1,01

ΠΟΛΩΝΙΑ

0,55

1,00

0,97

ΚΡΟΑΤΙΑ

0,74

0,84

0,85

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

0,79

1,04

0,85

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

0,48

1,18

0,79

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,45

0,96

0,78

ΜΑΛΤΑ

0,58

0,77

0,61

ΚΥΠΡΟΣ

0,38

0,48

0,50

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0,45

0,49

0,48

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

0,65

0,63

0,44

ΠΗΓΗ: EUROSTAT

 

Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις

 

Σήμερα οι Καινοτομίες αποτελούν "βασικούς πυλώνες" για να καταστούν Περιφέρειες και Πόλεις διεθνώς ανταγωνιστικές και με αυξανόμενη Κοινωνική Ευημερία.

Όμως για να αποκτήσουν οι τοπικές Επιχειρήσεις και Κοινωφελούς χαρακτήρα οργανισμοί ισχυρό προβάδισμα στον τομέα των Καινοτομιών απαιτούνται να πραγματοποιούνται ετησίως σημαντικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Οι σχετικές δαπάνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση καινοτόμων ιδεών, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν πρακτικές εμπορικές εφαρμογές και θα υιοθετούνται από τις Επιχειρήσεις. Φυσικά όσο μεγαλύτερες είναι οι Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο μεγαλύτερες είναι και οι δυνατότητες να εξασφαλίζονται περισσότερες καινοτομίες που να εφαρμόζονται από Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Δυστυχώς η Ελλάδα μόνιμα δαπανά ένα πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ για Έρευνα και Ανάπτυξη - λιγότερο από το μισό (κατά μέσον όρο) που δαπανάται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Εάν θέλουμε η Ελλάδα να μετατραπεί σε χώρα Καινοτομιών τότε θα πρέπει να υπερδιπλασιασθούν οι σχετικές δαπάνες… Βεβαίως για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της "απόλυτης καθυστέρησης" των Ελληνικών Περιφερειών σε επίπεδο Καινοτομιών θα πρέπει να αυξηθούν ιδιαίτερα οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε επίπεδο Περιφερειών της χώρας…

 

Σύνδεση Έρευνας και Επιχειρήσεων

 

Όλα τα Προγράμματα και οι Στρατηγικές για ανάπτυξη Έρευνας και Ανάπτυξης βασίζονται σε ορισμένες Οργανωτικές Αρχές που αναπτύσσονται και υλοποιούνται για να εξασφαλισθούν Μετρήσιμα Αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν Καινοτομίες αξιοποιήσιμες από τις  Επιχειρήσεις.

Στρατηγικές Προτεραιότητες για την προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι:

 • Σύνδεση Έρευνας με τις μελλοντικές ανάγκες των Επιχειρήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες που προβλέπεται να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και να περιλαμβάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.
 • Υλοποίηση με απόλυτη συνέπεια ενός Μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδίου με σειρά Στοχευμένων Δράσεων και επιδιωκόμενων Αποτελεσμάτων σε όφελος Επιχειρήσεων, Τοπικών Κοινωνιών, Περιφερειών κλπ.
 • Μακροχρόνια Δέσμευση όλων εμπλεκομένων Φορέων Έρευνας ότι όλοι μαζί θα συνεργασθούν αρμονικά και ο κάθε ένας να πετύχει τους Μακροχρόνιους Στόχους που του έχουν ανατεθεί.
 • Ρεαλιστικός Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και όλων των πόρων που θα απαιτηθούν, ώστε να πετυχαίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και σε διαφορετικές ημερομηνίες.
 • Προσαρμογή των Προγραμματισμένων Δράσεων Έρευνας σε νέα δεδομένα που διαμορφώνονται λόγω: τεχνολογικών εξελίξεων, αναπροσαρμογής διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ανάγκες χρησιμοποίησης outsourcing κλπ. Στη βάση αυτών των νέων αναγκών προσαρμόζεται και το Στρατηγικό Σχέδιο που έχει υιοθετηθεί.

 

Περιφερειακές Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Για να μπορέσουν οι Περιφέρειες και οι μεγάλες Πόλεις να μπουν στην "εποχή των Καινοτομιών" και να αυξήσουν τη Διεθνή Ανταγωνιστικότητά τους οφείλουν να πάρουν σοβαρές πρωτοβουλίες και αποφάσεις για να καταρτίσουν Στρατηγικές και Δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη Έρευνας και Ανάπτυξης σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ΟΙ σχετικές Στρατηγικές δημιουργούν ένα "θετικό κλίμα" για πολλά ενδιαφερόμενα μέρη:

 • Πολίτες, που προσδοκούν ότι η προώθηση Καινοτομιών θα προσδώσει Νέες Αξίες και Οφέλη στο Ανθρώπινο Δυναμικό της περιοχής.
 • Επιχειρήσεις, που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα με πολλαπλά οφέλη για αυτές.
 • Δήμοι και Περιφέρειες, που θα προωθήσουν τον Εκσυγχρονισμό τους μέσω της συνεργασίας με Φορείς Έρευνας, συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα κλπ.
 • Περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ, που θα αναβαθμίσουν την "εικόνα" τους μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.

 

Οι Στρατηγικές για Έρευνα και Ανάπτυξη σε επίπεδο Περιφέρειας και Πόλης συμβάλλουν στην αλλαγή κουλτούρας των Πολιτών, οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε και να υποστηρίξουν Μεταρρυθμίσεις, να επανακαρτισθούν και να αποκτήσουν νέα αντικείμενα γνώσεων χρήσιμων για την επαγγελματική τους επανένταξη κλπ.

 

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

δρ Οικονομολόγος

----------------------------------------------------------------------------

ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ "ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ"

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: 73η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ…

 

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα "καθυστερημένη" στον τομέα των Καινοτομιών, που αποτελούν "βασικούς οδηγούς" για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Απασχόληση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 27η θέση σε επίπεδο.

Σε διεθνές επίπεδο η Ελλάδα "προσπερνάται" ακόμη και από άλλοτε "τριτοκοσμικές χώρες", αφού δεν έχει δυνατότητες επιχειρηματικής εφαρμογής Καινοτόμων Ιδεών που θα της επέτρεπαν να έχει εισροές κεφαλαίων, αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος και σταθερή βελτίωση της Απασχόληση.

Κοινή διαπίστωση είναι άλλωστε η τεράστια "εκροή" εκπαιδευμένων πτυχιούχων και εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων που βρίσκουν απασχόληση σε άλλες χώρες, περισσότερο ευέλικτες στην ανάπτυξη Καινοτομιών σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας.

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 275 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΩΝ 28

144

ΑΤΤΙΚΗ

218

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

222

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

231

ΗΠΕΙΡΟΣ

235

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

241

ΚΡΗΤΗ

260

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

262

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

265

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

267

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

268

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

269

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

272

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΗ: European Commission "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

 

Με βάση την τελευταία κατάταξη του World Economic Forum (2018) και τους Δείκτες Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index - GCI) στο τομέα των Καινοτομιών γίνονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 75η θέση μεταξύ 137 χωρών.
 • Στην  παγκόσμια κατάταξη πολλές "τριτοκοσμικές χώρες" έχουν υψηλότερους δείκτες από την Ελλάδα, όπως: Ρουάντα (44η), Σενεγάλη (51η), Γκάνα (57η) κλπ.
 • Σε σύγκριση με την Ελλάδα, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υψηλότερους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας στον τομέα των Καινοτομιών με εξαίρεση τη Ρουμανία που βρίσκεται στην 96η θέση. Για παράδειγμα η Κύπρος κατατάσσεται στην 53η θέση, η Βουλγαρία στην 68η και η Πορτογαλία στην 32η θέση…
 • Η Τουρκία - που βρίσκεται τελευταία σε έντονη αντιπαλότητα με την Ελλάδα - με βάση τις επιδόσεις της στις Καινοτομίες κατατάσσεται στην 69η θέση, αμέσως μετά τη Βουλγαρία…

Οι "επιδόσεις" των Ελληνικών Περιφερειών

 

Παρά τη συνεχή ανάπτυξη ΑΕΙ και ΤΕΙ σε πανελλαδικό επίπεδο οι επιδόσεις των Ελληνικών Περιφερειών στον τομέα των Καινοτομιών παραμένουν "ιδιαίτερα αρνητικές"….

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016) για την Ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών στον τομέα των Καινοτομιών:

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση - μετά τη Ρουμανία - μεταξύ των "28" της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 στον τομέα των Καινοτομιών, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ανταγωνιστικότητας των 275 Περιφερειών της.
 • Μεταξύ των 10 Περιφερειών της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα των Καινοτομιών οι τέσσερις (4) είναι Ελληνικές,  τέσσερις (4) είναι της Ρουμανίας, μία (1) της Ισπανίας και άλλη μία (1) της Βουλγαρίας.
 • Από τις συνολικά 13 Περιφέρειες της Ελλάδας οι επτά (7) συγκαταλέγονται μεταξύ των 25 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χειρότερες επιδόσεις ανάμεσα στις 275 του συνόλου της ΕΕ.

 

Με βάση την ίδια πηγή, από το σύνολο των ελληνικών Περιφερειών προκύπτουν και τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία:

 • Μεταξύ των 13 Περιφερειών της Ελλάδας, αυτή της Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στη χειρότερη θέση στον τομέα των Καινοτομιών, παρά το γεγονός ότι είναι κοντά στην Αττική, ενώ μέσω της Στερεάς Ελλάδας περνούν οι πλέον μεγάλες οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες της χώρας.
 • Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών της Ελλάδας και - γεγονός που εντυπωσιάζει - κάτω από αυτές των νησιωτικών Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νησιών…
 • Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην 144η θέση μεταξύ και των 275 Περιφερειών της ΕΕ των "28", δηλαδή λίγο κάτω από τον μέσο όρο αυτών των Περιφερειών. Η Αττική -  που αποτελεί την πλέον ανεπτυγμένη και πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια της Ελλάδας - έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν να υπερέχει στον τομέα των Καινοτομιών έναντι των άλλων 12 Περιφερειών.

 

Μέγεθος αγορών

 

Ο περιορισμένος πληθυσμός χε μια χώρα ή περιφέρεια δεν αποτελεί "εμπόδιο" για μεγάλη ανάπτυξη των Καινοτομιών!

Ο πληθυσμός των χωρών και το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς δεν φαίνεται να συνδέεται με την κατάταξη των διαφόρων Περιφερειών μεταξύ των "275" της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Στην κορυφή της Ανταγωνιστικότητας βρίσκονται οι περιφέρειες Hovedstaden (1η θέση) της Δανίας και Stockholm (2η θέση) της Σουηδίας, δύο χωρών με πληθυσμό κοντά σε αυτόν της Ελλάδας. Επίσης, στην 5η θέση βρίσκεται η περιφέρεια Helsinki-Uusimaa της Φινλανδίας, χώρας εξαιρετικά εκτεταμένης αλλά και με πολύ περιορισμένο πληθυσμό....
 • Στις χώρες μέλη της ΕΕ με πληθυσμιακά περιορισμένο πληθυσμό διαπιστώνεται μια τάση οι Καινοτόμες Περιφέρειες περιλαμβάνουν τις πρωτεύουσες. Όμως  στις "μεγάλες χώρες" δεν διαπιστώνεται ο ίδιος βαθμός συσχέτισης:

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Περιφέρειας του Βερολίνου βρίσκεται πολύ χαμηλότερα στην κατάταξη της Περιφερειών της Γερμανίας με τις υψηλότερες επιδόσεις στις Καινοτομίες: Berlin 32η, Oberbayern 4η, Karlsruhe 7η, Stuttgart 11η κλπ.

 

Δυσμενείς προβλέψεις…

 

Εάν δεν υιοθετηθούν Πολιτικές που θα στηρίζουν ενεργά την Ανάπτυξη Καινοτομιών:

 • Η Ελλάδα κινδυνεύει με διαρκή περιθωριοποίηση μέσα στην Παγκόσμια Οικονομία, αφού η έλλειψη Καινοτομιών  προκαλεί μακροχρόνια χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
 • Η εγχώρια ανάπτυξη θα είναι "μονοδιάστατη" με πιθανό προσανατολισμό τη μεγαλύτερη "εξάρτηση" της Οικονομίας από τα ετήσια έσοδα της Τουριστικής Οικονομίας…
 • Σε επίπεδο Περιφερειών και χώρας θα συνεχισθούν τα προβλήματα από τη Μετανάστευση άριστα εκπαιδευμένου ή/και έμπειρου Ανθρώπινου Δυναμικού σε όφελος άλλων χωρών που εφαρμόζουν αποτελεσματικά Πολιτικές Ανάπτυξης Καινοτομιών.
 • Οι τεράστιες θυσίες που έγιναν στα τελευταία χρόνια κινδυνεύουν να χαθούν. Γιατί οι αρνητικές επιδόσεις στον τομέα των Καινοτομιών δεν κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικά σχήματα για παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ                                                                            Ανάρτηση 10 Απριλίου 2018

δρ Οικονομολόγος

---------------------------------------------------------

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: "ΠΥΛΩΝΕΣ" ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

"ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

 

 Οι Οπτικές Ίνες δημιουργούν την πιο σημαντική μέχρι σήμερα τεχνολογική επανάσταση στις επικοινωνίες δεδομένων… Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατακόρυφη ανάπτυξή τους θα προκαλέσει το ραγδαίο μετασχηματισμό επιχειρήσεων, των κρατικών υπηρεσιών, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

Θα πρέπει να εγκαταλειφθούν "παραδοσιακές λειτουργίες" στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, Δημοτικούς Φορείς κλπ αφού αυτοί θα πρέπει να μετασχηματισθούν γρήγορα, ώστε να αξιοποιούν ολοένα και πιο γρήγορα έναν ταχύτατα αυξανόμενο όγκο δεδομένων που θα μεταφέρονται μέσω δικτύων οπτικών ινών.

"Νέες επενδυτικές ευκαιρίες" διανοίγονται από την πρωτοφανή υπερδιόγκωση των διαθέσιμων δεδομένων και γενικότερα της Ψηφιακής Οικονομίας…

Μέσα σε αυτό το νέο τεχνολογικό περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμοσθούν ταχύτατα ελληνικές επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικές υπηρεσίες κλπ. Εάν δεν θέλουν να περιθωριοποιηθούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις σε οπτικές ίνες.

 

Οικονομικός Μετασχηματισμός

 

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι οπτικές ίνες ολοένα και περισσότερο θα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών Οικονομικού Μετασχηματισμού σε επίπεδο Εθνικό, Περιφερειών, Δήμων και Επιχειρήσεων.

Διάφορες έρευνες, μελέτες, άρθρα κλπ προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αλλαγές που θα σημειωθούν σε  παγκόσμιο επίπεδο:

 • Τα δίκτυα οπτικής επικοινωνίας και οι υπηρεσίες που θα παρέχουν επιβάλλουν την αυξανόμενη απασχόληση εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού που θα μπορεί να προσαρμόζεται και να αξιοποιεί ολοένα και πιο σύνθετες και εξειδικευμένες εργασίες.
 • Απαιτούνται να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις για ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε εθνικό περιφερειακό και κυρίως σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα. Με τον τρόπο αυτό όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα θα έχουν "ίσες ευκαιρίες" για την αξιοποίηση της "επανάστασης των οπτικών ινών" και στην Ελλάδα.
 • Ο τεράστιος όγκος δεδομένων - που θα πολλαπλασιάζεται συνεχώς - θα απαιτήσει Επενδύσεις Μετασχηματισμού από όλους τους Τελικούς Χρήστες (επιχειρήσεις, κοινωφελούς χαρακτήρα οργανισμούς κλπ), ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις τρέχουσες και μελλοντικές Λειτουργικές Δραστηριότητές τους. Αυτό είναι το "μεγάλο στοίχημα" για τον παραγωγικό και λειτουργικό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και λοιπών οργανωμένων φορέων της χώρας….
 • Η παραγωγή και παροχή υπηρεσιών που θα βασίζονται στην αξιοποίηση πολλαπλάσιων όγκων δεδομένων και στην ψηφιοποίηση προϋποθέτουν Έρευνες και Μελέτες από την πλευρά των Επιχειρήσεων. Εφόσον βγουν τα κατάλληλα Συμπεράσματα το "επόμενο μεγάλο βήμα" θα είναι η χάραξη της Στρατηγικής και η προσαρμογή των Επιχειρησιακών και Λειτουργικών Σχεδίων.
 • Ο μετασχηματισμός και η αναπροσαρμογή των δρομολογημένων Παραγωγικών Διαδικασιών θα επηρεάσει μακροχρόνια τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τι μελλοντικές ανάγκες για Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες, τη Διεθνή Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κλπ.
 • Η Εμπορική Πολιτική των επιχειρήσεων θα χρειασθεί να προσαρμοσθεί κατάλληλα εφόσον καταστεί οικονομικά βιώσιμη η παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα βασίζονται πλέον στην αξιοποίηση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων και στην εγκατάλειψη εκείνων που θα βασίζονται σε ξεπερασμένες τεχνολογίες.

 

Εγκατάλειψη "παλαιών μοντέλων"

 

Η τεχνολογία των οπτικών ινών αναπτύσσεται διαρκώς και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κλάδων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ επειδή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και νέους Επενδυτικούς Κινδύνους:

 • Αναπόφευκτα οι νέες τεχνολογίες συνεπάγονται εγκατάλειψη "παλαιών μοντέλων" και πλήρη οικονομική απαξίωση εκείνων των φορέων που δεν προσαρμοσθούν κατάλληλα στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον.
 • Βιομηχανίες και επιχειρήσεις των κλάδων άμυνας, πληροφορικής, ιατρικής τεχνολογίας, επικοινωνιών, μεταφορών, βιομηχανίες εργαλείων ακριβείας κλπ ήδη χρησιμοποιούν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας οπτικών ινών, επειδή εξασφαλίζουν τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων σε πολύ μικρότερους χρόνους και χωρίς προβλήματα σε σύγκριση με μεταλλικά καλώδια.
 • Οι Επιχειρηματίες θα πρέπει να αναζητήσουν "νέα επιχειρηματικά μοντέλα" και πολιτικές για να παραμείνουν στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις "προκλήσεις" που φέρνουν η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών.

 

Τα ψηφιακά σήματα που μεταδίδονται μέσω των οπτικών ινών είναι αναμφισβήτητα πολύ καλλίτερα από τα σήματα που μεταφέρονται μέσω καλωδίων από χαλκό, σε όφελος των τελικών χρηστών. Αυτή η υπεροχή των οπτικών ινών - πέραν του όγκου και των δυνατοτήτων ταχύτερης μεταφοράς - είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις τηλεπικοινωνίες και την χρήση του Internet για επιχειρηματικούς, κοινωνικούς κλπ σκοπούς.

Διαδικτυακή Επιχειρηματικότητα

 

Οι μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιούνται διεθνώς στον τομέα των οπτικών ινών συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Οικονομίας. Ήδη διαπιστώνεται η τρομακτική ανάπτυξη που έχουν "νέοι οικονομικοί κλάδοι", όπως το e-business και το e-commerce, με τον τελευταίο να προβλέπεται να επιφέρει πολύ μεγάλες αλλαγές στις δομές και στην απασχόληση των δικτύων λιανεμπορίου.

Ήδη η Επιχειρηματικότητα αποκτά "νέο περιεχόμενο" καθώς πλέον ενισχύεται με εξαιρετικούς ρυθμούς η Διαδικτυακή Επιχειρηματικότητα  (Internet Entrepreneurship):

 • Μέσω του Διαδικτύου οι Καταναλωτές έχουν πλέον την άνεση να γνωρίσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να συγκρίνουν τιμές. Οι Καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω της απλής ενημέρωσής τους μέσα από το Internet, αντί να επισκέπτονται διαφορετικά καταστήματα σπαταλώντας χρόνο και χρήματα.
 • Με την χρήση του Internet ο επιχειρηματίας μπορεί να απευθύνεται σε ένα τεράστιο αριθμό δυνητικών πελατών παρέχοντας εμπορεύματα ή υπηρεσίες που ξεπερνούν τα όρια μιας τοπικής ή εθνικής αγοράς και να πραγματοποιεί πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο...
 • Μέσω της διαδικτυακής Εμπορικής Πολιτικής η εταιρική ανάπτυξη είναι πολύ ευκολότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Το "γιγάντωμα" μιας νέας διαδικτυακής επιχειρηματικής δράσης απαιτεί υποπολλαπλάσιους χρόνους από αυτούς που χρειαζόταν στο παρελθόν  μια "κλασσικού τύπου επιχείρηση".
 • Μια διαδικτυακή επιχείρηση δεν εμποδίζεται πλέον από το μέγεθος της αγοράς στην οποία εδρεύει, αλλά από την ανταγωνιστικότητά της σε χρόνους εξυπηρέτησης, επίπεδο τιμών  και καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στους καταναλωτές…

Συνεπώς, οι εξαιρετικές ταχύτητες που εξασφαλίζουν οι οπτικές ίνες διευκολύνουν όλο το φάσμα των εργασιών που επιτελούνται από επιχειρήσεις μέσω του Internet.

Σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο οι μεγάλες επενδύσεις σε οπτικές ίνες αναπόφευκτα θα επηρεάσουν - στον ένα ή στον άλλο βαθμό -

Μέσω της του Διαδικτύου οι διεθνείς καταναλωτές έρχονται πλέον απευθείας σε άμεση επαφή και κλείνουν συμφωνίες με εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.

Η ανάπτυξη του Internet δημιουργεί "νέες ψηφιακές αγορές" οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους αλλά και οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να ελέγχονται από τις εθνικές φορολογικές αρχές…

Παράλληλα, αλλάζουν πλήρως οι μορφές της διαφήμισης και της ενημέρωσης των υποψηφίων καταναλωτών από διαφορετικές χώρες. Ο Ανταγωνισμός μέσω των διαφημίσεων αναπόφευκτα ενισχύει τη σημασία των μηχανών αναζήτησης και συστημάτων αξιολόγησης και σύστασης εταιρειών, υπηρεσιών κλπ.

 

Διαδικτυακοί Δήμοι

 

Παράλληλα με την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Επιχειρηματικότητας οι οπτικές ίνες παρέχουν πολλές δυνατότητες για βελτίωση των σχέσεων των Πολιτών και των Επιχειρήσεων με κρατικές επιχειρήσεις και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ανάλογου περιεχομένου μετασχηματισμούς με αυτούς των επιχειρήσεων θα χρειασθεί να προχωρήσουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αναπτυχθούν "Έξυπνες Πόλεις και Περιφέρειες". 

 

Ειδικά οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν στους Δημότες τους πρόσθετες διευκολύνσεις, όπως:

 • Ενημέρωση για δημοτικά θέματα και  ταχύτερη προώθηση θεμάτων που απασχολούν τους Πολίτες και αφορούν τις σχέσεις τους με τους Δήμους.
 • Παροχή εκπαίδευσης σε όφελος ιδιαίτερα των Δημοτών που έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να καταβάλλουν δίδακτρα.
 • Παροχή προγραμμάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για πολιτιστικές κλπ δραστηριότητες που γίνονται με πρωτοβουλία ή/και με τη συνεργασία των Δήμων.
 • Προώθηση της προβολής και ανάπτυξης τοπικών επιχειρήσεων.
 • Διευκόλυνση των εργασιών εξ αποστάσεως.
 • Ευκολότερη και ταχύτερη "εκπαίδευση των δημοτών" για προώθηση αλλαγών.
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων Πανεπιστημίων, Σχολών να συμβάλλουν στην επανακάρτιση δημοτών ώστε να αποκτήσουν πλέον σύγχρονες γνώσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις κλπ.

 

Βασικά συμπεράσματα

 

Συνοψίζοντας όλα όσα ανωτέρω εκτενώς αναφέρθηκαν προκύπτει ότι:

 • Οι μεγάλες επενδύσεις σε οπτικές ίνες φέρνουν πολύ μεγάλες Οικονομικές και Κοινωνικές Αλλαγές σε όφελος των Κοινωνιών που θα τις αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.
 • Περιφέρειες και Δήμοι μπορούν να διευκολύνουν τη Διαχείριση Μεγάλων Αλλαγών (Change Management) που θα είναι επωφελείς όχι μόνο για τον Οικονομικά Ενεργό Πληθυσμό αλλά και για εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν αποσυρθεί από τις Παραγωγικές Δραστηριότητες ή που θα μπουν μέσα σε αυτές με την ενηλικίωσή τους.
 • Για τις Επιχειρήσεις η "απογείωση" των ταχυτήτων και του όγκου δεδομένων μέσω των οπτικών ινών τους επιβάλλει ή έστω τις υποχρεώνει να αξιοποιήσουν τις "νέες ευκαιρίες" εάν δεν επιθυμούν να περιθωριοποιηθούν και να απαξιωθούν οικονομικά.

 

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ                                                                   9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

δρ Οικονομολόγος

_______________________________

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 

Του ΚΙΜΩΝΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ,

δρα Οικονομολόγου

Η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας  στα τελευταία χρόνια - με τους πολύ χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς Ανάπτυξης - υποδηλώνει  την ύπαρξη καθυστερημένων δομών και πολύ χαμηλή διεθνή Ανταγωνιστικότητα..

Η πολύ υψηλή ανεργία, τα μόνιμα μεγάλα εμπορικά ελλείμματα της χώρας, οι εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των Καινοτομιών μεταξύ σχεδόν του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης κλπ αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας. 

Η "απουσία" καινοτόμων επενδύσεων και επιχειρήσεων αποτελούν την κύρια αιτία μετανάστευσης σε ανεπτυγμένες χώρες νεαρού αλλά εξαιρετικά εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν ήσαν τελικά επαρκή για προσέλκυση Επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ η διαχρονικά ταχύτατη μείωση του Κόστους Εργασίας δεν ήταν αρκετή για να προσελκύσει Καινοτόμες Επιχειρήσεις.

Μπροστά σε αυτά τα υπαρκτά προβλήματα απαιτείται η υποστήριξη προσπαθειών που θα συμβάλλουν στον Τεχνολογικό Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες για ανάπτυξη"Έξυπνων Πόλεων" έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε διεθνές επίπεδο. Η κινητοποίηση Παραγωγικών, Πολιτικών κλπ Δυνάμεων για μετασχηματισμό σε Έξυπνες Πόλεις των παραδοσιακών Ελληνικών Πόλεων μπορεί να αποδώσει σημαντικούς καρπούς για την Επιτάχυνση των ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ και την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Ψηφιακής Οικονομίας σε όφελος των Πολιτών και των Επιχειρήσεων της χώρας. 

 

ΓΙΑΤΙ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ";

 • Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ένα ολοένα και καλλίτερο Αστικό Περιβάλλον.
 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων, καθώς απολαμβάνουν μια σειρά από καλλίτερες υπηρεσίες και τους κάνουν πιο ευχάριστη την καθημερινή διαβίωση.
 • Πραγματοποιείται εξοικονόμηση πόρων: νερό, διαθέσιμη γη, ενεργειακοί πόροι, κλπ, που τελικά μειώνουν τα Κόστη που επιβαρύνουν τους Κατοίκους των Πόλεων.
 • Βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες και τους Πολίτες των αστικών κέντρων.
 • Δυνατότητες βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των Πόλεων σε όφελος της Συνολικής και Ατομικής Παραγωγικότητας.

 

ΓΙΑΤΙ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ";

 • Οι Περιφέρειες έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να συντονίσουν και προωθήσουν πολιτικές και δράσεις για την ανάπτυξη των πιο προηγμένων καινοτομιών και τεχνολογιών.
 • Οι Περιφέρειες αποτελούν "κινητήριες δυνάμεις" για Στρατηγικές και Μακροχρόνια Προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
 • Η προώθηση των ψηφιακών κλπ καινοτόμων λύσεων μέσα από πρωτοβουλίες των Περιφερειών συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του Εκσυγχρονισμού της Εθνικής Οικονομίας.
 • Οι Περιφέρειες δραστηριοποιούνται παράλληλα και σε συνεργασία με τις Πόλεις για την προώθηση ψηφιακών τεχνολογιών που είναι σε όφελος τελικά του συνόλου των κατοίκων.

 

ΓΙΑΤΙ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

 • Οι Περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται πλέον στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών της Ε.Ε. από πλευράς Ανταγωνιστικότητας και οι καθυστερημένες δομές της Ελληνικής Οικονομίας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην καθυστερημένη εισαγωγή των ψηφιακών και καινοτόμων εφαρμογών…
 • Η Οικονομική Κρίση και η απώλεια μεγάλου μέρους του Εθνικού Εισοδήματος έχει δημιουργήσει εμπόδια στην άντληση κεφαλαίων και στην προώθηση "έξυπνων λύσεων".
 • Τα πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας - ιδιαίτερα για άτομα με χαμηλό βαθμό εξειδίκευσης - και τα μεγάλα "ελλείμματα έξυπνων επιχειρήσεων" αποτελούν πολύ μεγάλα εμπόδια στην ανάπτυξη της "Έξυπνης Οικονομίας".
 • Τα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν Πολίτες και Επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα δυσχεραίνουν την πορεία για "Έξυπνες Πόλεις και Περιφέρειες".

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΞΥΠΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ";

 • Η "έξυπνη βιομηχανία των Πόλεων" (Smart City Indystry) περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δυνητικά μπορεί να συμμετάσχουν σε Προγράμματα ή ήδη έχουν εμπειρίες από την ανάπτυξη Έξυπνων Πόλεων και Έξυπνης Οικονομίας,
 • Η "έξυπνη βιομηχανία" δημιουργεί Νέες Αξίες για τους κατοίκους των Αστικών και Αγροτικών Κοινωνιών.
 • Η επιτυχημένη και σε στέρεες βάσεις Smart City Industry μπορεί να εξασφαλίζει ένα σημαντικά υψηλό κύκλο εργασιών και κερδών συμβάλλοντας στην αύξηση της Απασχόλησης με εργαζόμενους πολύ υψηλής εξειδίκευσης.
 • Η "έξυπνη βιομηχανία" συμβάλλει στη μετάβαση από μια τεχνολογικά ξεπερασμένη Οικονομία σε μια Οικονομία διεθνώς ανταγωνιστική που δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες με πολύ υψηλές προστιθέμενες αξίες που βασίζονται σε πολύ καινοτόμες μεθόδους.
 • Η ενεργός υποστήριξη από Πόλεις και Περιφέρειες της "έξυπνης βιομηχανίας" την καθιστά "κινητήρια δύναμη" για την προώθηση μεγάλων αλλαγών και την εισαγωγή καινοτομιών για βελτίωση της Ποιότητας Υπηρεσιών που παρέχονται στους Πολίτες βελτιώνοντας το επίπεδο της ζωής τους.
 • Η ανάπτυξη της "έξυπνης βιομηχανίας" βοηθάει εξαιρετικά στην αλλαγή ξεπερασμένων νοοτροπιών και αντιλήψεων και παρακινεί τους εργαζόμενους και τους πολίτες να αφομοιώσουν ευκολότερα τα επιτεύγματα της αναπτυσσόμενης "ψηφιακής Οικονομίας".

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ "ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ";

Το μέγεθος και τα αντικείμενα εργασιών της "Έξυπνης Οικονομίας" διευρύνονται συνεχώς και θα αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια. Η συνεχής ανάπτυξη των Καινοτομιών αναπόφευκτα θα ενισχύσει τον Ανταγωνισμό και θα δημιουργηθούν νέες "έξυπνες επιχειρήσεις" και κλάδοι επιχειρήσεων.Μεταξύ άλλων θα αναφέρουμε τους εξής βασικούς κλάδους της "Έξυπνης Οικονομίας" που εξασφαλίζουν νέες υπηρεσίες για τους κατοίκους των "έξυπνων Πόλεων":

SmartEnergy

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δύνανται να εξασφαλίζουν ενέργεια σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες κλπ, με τις ποσότητες καταναλισκόμενης ενέργειας να είναι στις χαμηλότερες δυνατές τιμές για τους τελικούς χρήστες και η παραγωγή τους να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον και στην Υγεία.

Στην παρούσα συγκυρία ο συγκεκριμένος κλάδος λόγω της σημαντικής διείσδυσης στο "ενεργειακό μείγμα" των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - η παραγωγή των οποίων παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις αυξάνοντας εξαιρετικά τους Κινδύνους διακοπής της συνεχούς ηλεκτροδότησης - έχει στραφεί στην ανάπτυξη των "έξυπνων δικτύων" (smart grids) που επιτρέπουν την καλλίτερη κατανομής της καταναλισκόμενης ενέργειας μεταξύ των τελικών χρηστών και στην αποφυγή στο μικρότερο δυνατό βαθμό τους κινδύνους βλαβών και διακοπής της ηλεκτροδότησης.

SmartTransportation

Είναι ο κλάδος επιχειρήσεων που ασχολείται με την παραγωγή και παροχή υπηρεσιών με σκοπό την καλλίτερη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων από πλευράς ασφάλειας, μείωσης των κινδύνων από ατυχήματα, λιγότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις κλπ μέσω της χρησιμοποίησης έξυπνων τεχνολογιών.

SmartParking

Κλάδος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού ανάπτυξη τεχνολογιών για parking με κεντρικούς στόχους την εξοικονόμηση διαθέσεων χώρων με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και με το χαμηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.

SmartWasteManagement

Κλάδος εταιρειών που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση αχρήστων υλικών με κύριους στόχους την ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, μείωση της όχλησης του περιβάλλοντος κλπ.

SmartLighting

Κλάδος εξειδικευμένων εταιρειών για την παραγωγή και παροχή υπηρεσιών οδικού κλπ ηλεκτροφωτισμού.

 

"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ"

Η δημιουργία "έξυπνων πόλεων" βασίζεται σε "νέα αναπτυξιακά μοντέλα" που έχουν τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

 • Μελέτη διαφόρων "μοντέλων" επιτυχημένων "έξυπνων πόλεων" και ανάλυση των ισχυρών και αδύναμων σημείων τους.
 • Λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων και των μελλοντικών προοπτικών της κάθε πόλης, ώστε να υιοθετηθούν εκείνα τα "πρότυπα" που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και δυνατότητες προσαρμογής της κάθε πόλης που επιδιώκει να υιοθετήσει "έξυπνες υποδομές".
 • Ιεράρχηση των Στόχων για "έξυπνο μετασχηματισμό" συγκεκριμένων Πόλεων (ή Περιφερειών), ώστε να υπάρξει κλιμάκωση των ωφελειών που μπορεί να υπάρξουν από διαφορετικές δράσεις.
 • Μελέτη κοστολογικών δεδομένων και εκτίμηση των αναγκών σε κεφάλαια σε βάθος χρόνου και τρόποι αποπληρωμής τους.
 • Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικής και Μακροχρόνιων Πολιτικών Μετασχηματισμού Πόλεων.
 • Διαβουλεύσεις με μεγάλες και με εμπειρίες "έξυπνες βιομηχανίες" που δύνανται να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις.
 • Ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής μεγάλης κλίμακας και προηγμένης τεχνολογίας για την κάλυψη μεγάλου αριθμού κατοίκων - τελικών χρηστών.
 • Προετοιμασία του Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμων, Κρατικών Υπηρεσιών κλπ για την προώθηση Σχεδίων Μετασχηματισμού.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Κέντρα κλπ της χώρας ή του εξωτερικού προκειμένου να συμμετάσχουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό στην επίτευξη συγκεκριμένων Στόχων. 
 • Επιλογή εκείνου του Προσωπικού θα είναι σε θέση να φέρει σε πέρας ένα Σχέδιο Μετασχηματισμού που απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις.
 • Διαβουλεύσεις και Επιλογή Εταιρειών Συμβούλων για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε ένα Τελικό Σχέδιο μετασχηματισμού Πόλης σε "έξυπνη".

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018